Tian Tan Buddha – Lantau Island, Hong Kong

284

The Tian Tan Buddha was built in 1990.

Address:
Tian Tan Buddha, Ngong Ping Rd, Lantau Island, Hong Kong